Search
Close this search box.

Start uw aanvraag

De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt projecten met een godsdienstig of cultureel doel. Denkt u dat uw project in aanmerking komt voor onze steun? Dient u dan een digitale aanvraag in. Bekijkt u vooraf wel onze doelstellingen en uitsluitingen? 

Veel succes met uw aanvraag!

Procedure
Uw aanvraag dient via ons aanvraagportaal ingediend te worden. Wij nemen geen aanvragen in behandeling die per post of per mail worden toegezonden. Evenmin kunnen we aanvragen in behandeling nemen die niet volledig zijn of waarvan de gevraagde bijlagen niet zijn aangetroffen.

Uw aanvraag via dit portaal omvat onder andere:

 • Informatie over de aanvragende rechtspersoon: haar doelstellingen,haar kernactiviteiten, laatste jaarverslag/jaarrekening, bestuur, statuten;
 • Een bondige projectomschrijving,
 • de begroting van het project: de kosten en het bijbehorende dekkingsplan,
 • Het nog aanwezige tekort, waarbij uw concrete bijdrageverzoek en een overzicht van andere aangeschreven fondsen,
 • Welke fondsen u nog meer heeft benaderd en met welk resultaat,
 • Een kopie van een geldige bankpas of een bankafschrift

STUDIEFONDS

De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt projecten met een godsdienstig of cultureel doel. Denkt u dat uw project in aanmerking komt voor onze steun? Dient u dan een digitale aanvraag in. Bekijkt u vooraf wel onze doelstellingen en uitsluitingen? 

Rooms-katholieke studenten die een aanvraag willen doen voor een beurs kunnen een aanvraag doen via het 

Veel succes met uw aanvraag!

Wenst u meer informatie of heeft u hulp nodig? Dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@pauldegruyter.nl. Onze ambtelijk secretaris helpt u graag verder.

 

Het bestuursbesluit ontvangt u zo spoedig mogelijk na de vergadering via de portal. In uw mailbox krijgt u dan een melding dat er een bericht voor u klaarstaat in de portal (controleert u a.u.b. ook de spambox).

Aanvragen die niet kansrijk zijn:

 • boeken
 • aanvragen van (commerciële) bedrijven en instellingen
 • studiereizen
 • congressen
 • culturele festivals en theaterproducties
 • in stand houden van projecten
  (wel om te starten)
 • hospices
 • welzijn van dieren
 • inrichting van gemeenschapshuizen
 • projecten voor milieu en natuur
 • restauraties van (kerk)gebouwen, orgels, e.d.
 • stages
 • wetenschappelijk onderzoek
 • zorgboerderijen
 • exploitatiekosten

Het bestuur van de Mr. Paul De Gruyter Stichting vergadert op onderstaande data. Bij elke vergaderdatum is ook aangegeven wanneer uw aanvraag uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Aanvragen welke niet tijdig binnen zijn, worden ter behandeling doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Vergaderdatum bestuur:

Donderdag 8 februari

Donderdag 4 april 

Maandag 10 juni

Woensdag 18 september 

Woensdag 11 december

Uiterste inleverdatum aanvraag:

Zondag 7 januari

Zondag 10 maart

Zondag 19 mei

Zondag 25 augustus

Zondag 10 november

Wij kijken of een aanvraag past bij de doelen van de Mr. Paul de Gruyter Stichting

De stichting geeft geld voor godsdienstige en culturele doelen. We geven meestal één keer geld voor een doel en richten ons vooral op drie gebieden:

Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten in Nederland. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar projecten die gaan over:

 • jongeren en de ontwikkeling van hun geloof
 • religieus leven en actief iets met het geloof willen doen
 • het gezin en bevordering van contacten tussen mensen
 • kerkdiensten, gebed, katholieke zorg en hulpverlening
 • opleiding en vorming tot functionaris in de katholieke kerk

Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met R.-K. leven.

Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat betreft ‘s-Hertogenbosch en het gebied afgegrensd tot de steden Waalwijk, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Meierijstad en Oss.

Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten in Nederland. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar projecten die gaan over:

 • jongeren en de ontwikkeling van hun geloof
 • religieus leven en actief iets met het geloof willen doen
 • het gezin en bevordering van contacten tussen mensen
 • kerkdiensten, gebed, katholieke zorg en hulpverlening
 • opleiding en vorming tot functionaris in de katholieke kerk

Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met R.-K. leven.

Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat is ‘s-Hertogenbosch en het gebied afgegrensd tot de steden Waalwijk, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Meierijstad en Oss.

Voor Rooms-katholieke studenten die zich een jaar willen verdiepen en verbreden is een apart STUDIEFONDS in het leven geroepen. 

Projecten in de derde wereld ondersteunen wij soms. Er moet altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen.

Hoe behandelen wij een aanvraag?

Het bestuur van de Mr. Paul de Gruyter Stichting vergadert
vijf keer per jaar. Dien daarom een projectaanvraag op tijd in. In het schema hierboven leest u wanneer de uiterste termijn
is waarop de aanvraag bij ons binnen moet zijn.

Over de aanvragen kunt u ons niet bellen of schrijven. 

Wij sturen documenten die u bij uw aanvraag heeft gevoegd, niet terug. Deze blijven in ons bezit waarbij uw privacy te allen tijde gewaarborgd is en blijft.

Alle aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de vergadering een digitaal bericht via de aanvraagportal over het genomen besluit. Wij geven geen uitleg over de redenen van afwijzing van een aanvraag.

Wij verzoeken aanvragers die een donatie van ons hebben ontvangen om ons, zodra een project is afgerond, een inhoudelijke en financiële verantwoording toe te sturen. Dat kan via de portal of via secretariaat@pauldegruyter.nl.

Beoordeling

Als wij een aanvraag beoordelen, kijken wij onder andere naar de eigen activiteiten van de instelling. Wat doet de
instelling? En wat doen de leden van de instelling?

Aanvragen die niet volledig zijn en/of niet de gevraagde bijlagen bevatten, wijzen wij af.