Start uw aanvraag

De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt projecten met een godsdienstig of cultureel doel. Denkt u dat uw project in aanmerking komt voor onze steun? Laat het ons weten! Ook al is uw plan nog niet helemaal af, wij zijn toch benieuwd. Misschien kunnen wij samen met u het plan afmaken!

Procedure
Uw aanvraag dient via ons aanvraagportaal ingediend te worden.

Uw aanvraag via dit portaal omvat onder andere:

 • Informatie over de aanvragende rechtspersoon: haar doelstellingen,haar kernactiviteiten, laatste jaarverslag/jaarrekening, bestuur, statuten;
 • Een bondige projectomschrijving,
 • de begroting van het project: de kosten en het bijbehorende dekkingsplan,
 • Het nog aanwezige tekort, waarbij uw concrete bijdrageverzoek en een overzicht van andere aangeschreven fondsen.
 • Indien van toepassing: uw korte toelichting waarom bepaalde gevraagde gegevens nu niet aangeleverd kunnen worden.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@pauldegruyter.nl.

Aanvragen die wij altijd afwijzen zijn:
 • aanvragen van bedrijven
 • congressen, studie of studiereizen
 • aanvragen voor culturele festivals
 • in stand houden van projecten (wel om te starten)
 • aanvragen voor hospices
 • aanvragen voor het welzijn van dieren
 • inrichting van gemeenschapshuizen
 • projecten voor milieu en natuur
 • restauraties van kerkgebouwen en orgels
 • aanvragen voor stages
 • aanvragen voor theaterproducties
 • wetenschappelijk onderzoek
 • aanvragen voor zorgboerderijen
 • exploitatiekosten

Het bestuur van de Mr. Paul De Gruyter Stichting vergadert in 2020 op onderstaande data. Bij elke vergaderdatum is ook aangegeven wanneer uw aanvraag uiterlijk bij ons binnen moet zijn.

Vergaderdatum bestuur:

woensdag 30 september 2020

maandag 7 december 2020

Uiterste inleverdatum aanvraag:

vrijdag 28 augustus 2020

maandag 23 november 2020

Wij kijken of een aanvraag past bij de doelen van de Mr. Paul de Gruyter Stichting

De stichting geeft geld voor godsdienstige en culturele doelen. We geven meestal één keer geld voor een doel en richten ons vooral op drie gebieden:

Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar projecten die gaan over:

 • jongeren en de ontwikkeling van hun geloof
 • religieus leven en actief iets met het geloof willen doen
 • communicatie en nieuwe media zoals Twitter en Facebook
 • het gezin en bevordering van contacten tussen mensen
 • kerkdiensten, gebed, katholieke zorg en hulpverlening
 • opleiding en vorming tot functionaris in de katholieke kerk

Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met kerkelijk leven.

Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat is vooral het gebied rond Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar projecten die gaan over:

 • jongeren en de ontwikkeling van hun geloof
 • religieus leven en actief iets met het geloof willen doen
 • communicatie en nieuwe media zoals Twitter en Facebook
 • het gezin en bevordering van contacten tussen mensen
 • kerkdiensten, gebed, katholieke zorg en hulpverlening
 • opleiding en vorming tot functionaris in de katholieke kerk

Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met kerkelijk leven.

Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat is vooral het gebied rond Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

Projecten in de derde wereld ondersteunen wij soms. Er moet altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen.

Hoe behandelen wij een aanvraag?

Het bestuur van de Mr. Paul de Gruyter Stichting vergadert vijf maal per jaar. Dien daarom een projectaanvraag op tijd in. In het schema hieronder leest u wanneer de uiterste termijn is waarop de aanvraag bij ons binnen moet zijn. Over de aanvragen kunt u ons niet bellen of schrijven.

Wij sturen documenten die u met de aanvraag hebt opgestuurd gewoonlijk niet terug. Alle aanvragers ontvangen schriftelijk per mail een antwoord over het genomen besluit.

Beoordeling

Als wij een aanvraag beoordelen, kijken wij onder andere naar de eigen activiteiten van de instelling. Wat doet de
instelling? En wat doen de leden van de instelling?

Aanvragen die niet volledig zijn en/of niet de relevante bijlagen bevatten, wijzen wij af.