Start uw aanvraag

De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt projecten met een godsdienstig of cultureel doel. Denkt u dat uw project in aanmerking komt voor onze steun? Dient u dan een digitale aanvraag in. Bekijkt u vooraf wel onze doelstellingen en uitsluitingen? Veel succes met uw aanvraag!

Procedure
Uw aanvraag dient via ons aanvraagportaal ingediend te worden. Wij nemen geen aanvragen in behandeling die per post of per mail worden toegezonden. Evenmin kunnen we aanvragen in behandeling nemen die niet volledig zijn of waarvan de gevraagde bijlagen niet zijn aangetroffen.

Uw aanvraag via dit portaal omvat onder andere:

 • Informatie over de aanvragende rechtspersoon: haar doelstellingen,haar kernactiviteiten, laatste jaarverslag/jaarrekening, bestuur, statuten;
 • Een bondige projectomschrijving,
 • de begroting van het project: de kosten en het bijbehorende dekkingsplan,
 • Het nog aanwezige tekort, waarbij uw concrete bijdrageverzoek en een overzicht van andere aangeschreven fondsen.
 • Een kopie van een geldige bankpas of een bankafschrift

Wenst u meer informatie of heeft u hulp nodig? Dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@pauldegruyter.nl. Onze ambtelijk secretaris helpt u graag verder.

Het bestuursbesluit ontvangt u zo spoedig mogelijk na de vergadering via de portal. In uw mailbox krijgt u dan een melding dat er een bericht voor u klaarstaat in de portal (controleert u a.u.b. ook de spambox).

Aanvragen die wij altijd afwijzen zijn:

 • aanvragen van commerciële bedrijven en instellingen
 • studiereizen

 • aanvragen voor culturele festivals
 • in stand houden van projecten
  (wel om te starten)
 • aanvragen voor hospices
 • aanvragen voor het welzijn van dieren
 • inrichting van gemeenschapshuizen
 • projecten voor milieu en natuur
 • restauraties van kerkgebouwen en orgels
 • aanvragen voor stages
 • aanvragen voor theaterproducties
 • wetenschappelijk onderzoek
 • aanvragen voor zorgboerderijen
 • exploitatiekosten

Het bestuur van de Mr. Paul De Gruyter Stichting vergadert in 2022 op onderstaande data. Bij elke vergaderdatum is ook aangegeven wanneer uw aanvraag uiterlijk bij ons binnen moet zijn. Aanvragen welke niet tijdig binnen zijn, worden ter behandeling doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Vergaderdatum bestuur:

woensdag 12 september 2022

maandag 07 december 2022

Uiterste inleverdatum aanvraag:

zaterdag 20 augustus 2022

zaterdag 15 november 2022

Wij kijken of een aanvraag past bij de doelen van de Mr. Paul de Gruyter Stichting

De stichting geeft geld voor godsdienstige en culturele doelen. We geven meestal één keer geld voor een doel en richten ons vooral op drie gebieden:

Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten in Nederland. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar projecten die gaan over:

 • jongeren en de ontwikkeling van hun geloof
 • religieus leven en actief iets met het geloof willen doen
 • communicatie en nieuwe media zoals Twitter en Facebook
 • het gezin en bevordering van contacten tussen mensen
 • kerkdiensten, gebed, katholieke zorg en hulpverlening
 • opleiding en vorming tot functionaris in de katholieke kerk

Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met R.-K. leven.

Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat is vooral het gebied rond Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten in Nederland. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar projecten die gaan over:

 • jongeren en de ontwikkeling van hun geloof
 • religieus leven en actief iets met het geloof willen doen
 • communicatie en nieuwe media zoals Twitter en Facebook
 • het gezin en bevordering van contacten tussen mensen
 • kerkdiensten, gebed, katholieke zorg en hulpverlening
 • opleiding en vorming tot functionaris in de katholieke kerk

Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met R.-K. leven.

Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat is vooral het gebied rond Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

Projecten in de derde wereld ondersteunen wij soms. Er moet altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen.

Hoe behandelen wij een aanvraag?

Het bestuur van de Mr. Paul de Gruyter Stichting vergadert vijf keer per jaar. Dien daarom een projectaanvraag op tijd in. In het schema hierboven leest u wanneer de uiterste termijn is waarop de aanvraag bij ons binnen moet zijn.

Over de aanvragen kunt u ons niet bellen of schrijven.

Wij sturen documenten die u bij uw aanvraag heeft gevoegd, niet terug. Deze blijven in ons bezit waarbij uw privacy te allen tijde gewaarborgd is en blijft.

Alle aanvragers ontvangen zo spoedig mogelijk na de vergadering een digitaal bericht via de aanvraagportal over het genomen besluit. 

Beoordeling

Als wij een aanvraag beoordelen, kijken wij onder andere naar de eigen activiteiten van de instelling. Wat doet de
instelling? En wat doen de leden van de instelling?

Aanvragen die niet volledig zijn en/of niet de gevraagde bijlagen bevatten, wijzen wij af.