Start uw aanvraag

De Mr. Paul de Gruyter Stichting ondersteunt projecten met een godsdienstig of cultureel doel. Denkt u dat uw project in aanmerking komt voor onze steun? Dient u dan een digitale aanvraag in. Bekijkt u vooraf wel onze doelstellingen en uitsluitingen? Veel succes met uw aanvraag!

Procedure
Uw aanvraag dient via ons aanvraagportaal ingediend te worden. Wij nemen geen aanvragen in behandeling die per post of per mail worden toegezonden.

Uw aanvraag via dit portaal omvat onder andere:

 • Informatie over de aanvragende rechtspersoon: haar doelstellingen,haar kernactiviteiten, laatste jaarverslag/jaarrekening, bestuur, statuten;
 • Een bondige projectomschrijving,
 • de begroting van het project: de kosten en het bijbehorende dekkingsplan,
 • Het nog aanwezige tekort, waarbij uw concrete bijdrageverzoek en een overzicht van andere aangeschreven fondsen.
 • Indien van toepassing: uw korte toelichting waarom bepaalde gevraagde gegevens nu niet aangeleverd kunnen worden.

Voor meer informatie of heeft u hulp nodig? Dan kunt u een e-mail sturen naar secretariaat@pauldegruyter.nl. Onze ambtelijk secretaris helpt u graag verder.

Aanvragen die wij altijd afwijzen zijn:
 • aanvragen van bedrijven
 • congressen, studie of studiereizen
 • aanvragen voor culturele festivals
 • in stand houden van projecten (wel om te starten)
 • aanvragen voor hospices
 • aanvragen voor het welzijn van dieren
 • inrichting van gemeenschapshuizen
 • projecten voor milieu en natuur
 • restauraties van kerkgebouwen en orgels
 • aanvragen voor stages
 • aanvragen voor theaterproducties
 • wetenschappelijk onderzoek
 • aanvragen voor zorgboerderijen
 • exploitatiekosten

Het bestuur van de Mr. Paul De Gruyter Stichting vergadert in 2021 op onderstaande data. Bij elke vergaderdatum is ook aangegeven wanneer uw aanvraag uiterlijk bij ons binnen moet zijn.

Vergaderdatum bestuur:

maandag 13 december 2021

Uiterste inleverdatum aanvraag:

zaterdag 6 november 2021

Wij kijken of een aanvraag past bij de doelen van de Mr. Paul de Gruyter Stichting

De stichting geeft geld voor godsdienstige en culturele doelen. We geven meestal één keer geld voor een doel en richten ons vooral op drie gebieden:

Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten in Nederland. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar projecten die gaan over:

 • jongeren en de ontwikkeling van hun geloof
 • religieus leven en actief iets met het geloof willen doen
 • communicatie en nieuwe media zoals Twitter en Facebook
 • het gezin en bevordering van contacten tussen mensen
 • kerkdiensten, gebed, katholieke zorg en hulpverlening
 • opleiding en vorming tot functionaris in de katholieke kerk

Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met kerkelijk leven.

Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat is vooral het gebied rond Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

Op godsdienstige en vooral op rooms-katholieke projecten in Nederland. Daarbij kijken we op de eerste plaats naar projecten die gaan over:

 • jongeren en de ontwikkeling van hun geloof
 • religieus leven en actief iets met het geloof willen doen
 • communicatie en nieuwe media zoals Twitter en Facebook
 • het gezin en bevordering van contacten tussen mensen
 • kerkdiensten, gebed, katholieke zorg en hulpverlening
 • opleiding en vorming tot functionaris in de katholieke kerk

Op culturele projecten in Nederland die te maken hebben met kerkelijk leven.

Op culturele projecten in de Noord-Brabantse regio De Meierij. Dat is vooral het gebied rond Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

Projecten in de derde wereld ondersteunen wij soms. Er moet altijd een duidelijke relatie zijn met degene die het initiatief heeft genomen.

Hoe behandelen wij een aanvraag?

Het bestuur van de Mr. Paul de Gruyter Stichting vergadert vijf maal per jaar. Dien daarom een projectaanvraag op tijd in. In het schema hieronder leest u wanneer de uiterste termijn is waarop de aanvraag bij ons binnen moet zijn.

Over de aanvragen kunt u ons niet bellen of schrijven.

Wij sturen documenten die u met de aanvraag hebt opgestuurd niet terug. Deze blijven in ons bezit waarbij uw privacy te allen tijd gewaarborgd is en blijft.

Alle aanvragers ontvangen schriftelijk een digitaal bericht via het aanvraagportaal over het genomen besluit. 

Beoordeling

Als wij een aanvraag beoordelen, kijken wij onder andere naar de eigen activiteiten van de instelling. Wat doet de
instelling? En wat doen de leden van de instelling?

Aanvragen die niet volledig zijn en/of niet de relevante bijlagen bevatten, wijzen wij af.