Search
Close this search box.

In het kort

Wat

Mini-expositie Titus Brandsma: ‘Heiligverklaring op 15 mei 2022’

Waar

HH. Petrus en Paulusparochie Leiden en Ommelanden

Doel

Eren van een heilige die voor vele mensen een voorspreker was

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Project

Mini-expositie Heiligverklaring van Titus Brandsma

Vanaf zondag 28 augustus was in de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden en Ommelanden een kleine expositie te zien over Titus Brandsma. De expositie maakte een rondreis door alle kerken die binnen deze parochie vallen.

Na zijn heiligverklaring op 15 mei jl. wilde de parochie gelovigen, parochianen maar ook een toevallige bezoeker meer vertellen over deze man. Wie was hij? Waarom is hij heilig verklaard? Is hij voor ons nu nog belangrijk? Martelaar, hoe zit dat? Er waren mooie banners gemaakt en informatiefolders
met meer informatie. 

tb 2

Project

Mini-expositie Heiligverklaring Titus Brandsma

Vanaf zondag 28 augustus was in de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden en Ommelanden een kleine expositie te zien over Titus Brandsma. De expositie maakte een rondreis door alle kerken die binnen deze parochie vallen.

Na zijn heiligverklaring op 15 mei jl. wilde de parochie gelovigen, parochianen maar ook een toevallige bezoeker meer vertellen over deze man. Wie was hij? Waarom is hij heilig verklaard? Is hij voor ons nu nog belangrijk? Martelaar, hoe zit dat? Er waren mooie banners gemaakt en informatiefolders
met meer informatie. 

tb 2

Wijsbegeerte en mystiek

De heilige Titus Brandsma (1881 – 1942) is een van de meest inspirerende karmelieten voor de hedendaagse wereld. Naar hem zijn kerken, scholen en straten vernoemd. Hij werd in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma in Friesland. Titus, koos hij later als kloosternaam.

De sociaaleconomische achterstandspositie van de Friese katholieken heeft op het leven van Titus Brandsma een grote invloed gehad. Zijn inzet voor de emancipatie van Nederlandse en Friese katholieken, vooral op de gebieden van onderwijs en journalistiek, heeft hier zijn oorsprong. Op 17-jarige leeftijd koos Titus voor intrede in de Karmelorde. Al in de eerste jaren van zijn kloosterleven kwam hij in contact met mystieke geschriften. Op het gebied van de studie van mystiek en spiritualiteit zouden later zijn grootste verdiensten liggen.

In 1923 werd Titus Brandsma benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de dan opgerichte Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij heeft baanbrekend werk verricht met de verzameling en beschrijving van middeleeuwse mystieke geschriften.
In de jaren ’30 heeft Titus Brandsma bij vele gelegenheden gewaarschuwd tegen de gevaren van het opkomend Nationaal-socialisme. Tijdens de eerste bezettingsjaren bleef Titus zich verzetten, vooral via onderwijs en journalistiek. Op 19 januari 1942 werd hij door de Gestapo gearresteerd en beschuldigd van sabotageactiviteiten. In deze periode schreef hij o.a. het geschrift Mijn Cel – Dagboek van een gevangene. Niet lang daarna begon zijn laatste reis richting het concentratiekamp Dachau waar hij stierf op 26 juli 1942.

tb 3
tb 1

Hartverwarmende reacties

De reizende expositie die dagelijks geopend was, trok gedurende de zomerperiode veel belangstellenden in de kerken die vallen onder de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden. 

Het leverde ook mooie geloofsgesprekken op met de aanwezige pastoor en pastoraal werker. Zo werden er ook inleidingen verzorgd door de pastoor. 

Het gastenboek toont vele hartverwarmende reacties van bezoekers op. ‘Nieuwe evangelisatie pur sang’, aldus de pastoraal werker van de parochie. ‘Wij zijn dankbaar dat de Mr. Paul de Gruyter Stichting deze expositie mede mogelijk heeft gemaakt’.

Mini-expositie Heiligverklaring Titus Brandsma