Search
Close this search box.

In het kort

Wat

Religieus leven
Stille Omgang Amsterdam

Waar

Amsterdam

Doel

Het vergroten van het aantal jonge deelnemers en het versterken van de betrokkenheid bij het religieuze/ culturele erfgoed van sacramentsmirakel en de Stille Omgang. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Project

Stille Omgang Amsterdam

Het bestuur van Gezelschap van de Stille Omgang heeft in samenwerking met Stichting Ondersteuning Stille Omgang het doel de komende drie jaar een structurele vergroting van het aantal betrokkenen en deelnemers te realiseren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: het in stand houden van de 675-jarige traditie van de verering van het sacramentsmirakel uit 1345 in Amsterdam en de daaruit voortgekomen traditie van de Stille Omgang. 

Stille_Omgang

Project

Stille Omgang Amsterdam

Het bestuur van Gezelschap van de Stille Omgang heeft in samenwerking met Stichting Ondersteuning Stille Omgang het doel de komende drie jaar een structurele vergroting van het aantal betrokkenen en deelnemers te realiseren. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: het in stand houden van de 675-jarige traditie van de verering van het sacramentsmirakel uit 1345 in Amsterdam en de daaruit voortgekomen traditie van de Stille Omgang. 

jongerenSO

Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.

De organisatie wil de komende jaren de deelname van het aantal jongeren vergroten maar ook het aantal betrokken bestuurders, vrijwilligers en organisatoren in het gehele land verbreden. Dit alles ter versterking van de betrokkenheid bij het religieuze en culturele erfgoed van het sacramentmirakel en de Stille Omgang.

We onderscheiden hierbij drie doelgroepen:

  1. Jongeren onder begeleiding (vormelingen, middelbare scholieren via scholen);
  2. Zelfstandige jongeren (16-30 jaar), studenten, jonge professionals, leden van migrantenparochies;
  3. Verjongende groepen; ‘de verloren generatie’ van 30+ tot 55 jaar.

Deze doelstellingen wil men vervolgens omzetten in daadwerkelijke betrokkenheid (van bekendheid naar call-to-action). Het beoogde resultaat is om 300 nieuwe deelnemers in 2022 te bereiken (150 jongeren en 150 overige deelnemers). Dankzij de steun van de Mr. Paul de Gruyterstichting kunnen we hier in 2020 reeds een start mee maken.

“In drie jaar tijd willen wij toewerken naar het behalen van onze doelstellingen.
Dit alles om de Stille Omgang ook voor de toekomst te behouden”

“We zitten nu in de opstartfase van het project en hebben regelmatig overleg om een aantal projecten op te zetten. Dit betreft onder meer een social media campagne, maar ook de Elsenburglezing die elk jaar in het Amsterdam Museum wordt gehouden. In de loop van 2020 zal het plan met professionele hulp verder worden uitgewerkt en uitgerold.

Wij zijn er van overtuigd dat we met professionele hulp veel gerichter onze doelstellingen kunnen realiseren en ook kunnen leren welke strategieën wel of juist niet effectief zijn. Vandaar dat we dit stap voor stap in ongeveer drie jaar willen realiseren waarin de uitstroom van het aantal deelnemers minimaal wordt goed gemaakt met nieuwe deelnemers.”

jongerenSO
Onder andere pelgrims die met de jongerenbus uit Nijmegen, Den Bosche en Nieuwegein waren gekomen staan te popelen om naar binnen te gaan
Pauze
20190316_stille_omgang