Search
Close this search box.

In het kort

Wat

De missionaire parochie:
Als God renoveert

Waar

Bisdom Breda

Doel

Parochievernieuwing

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Project

Missionaire parochie: Als God renoveert

Het project ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ wil parochievernieuwing realiseren volgens de aanpak van father James Mallon uit Canada. Deze aanpak wordt beschreven in het zijn boek ‘Divine Renovation’. Bisschop Liesen heeft father J. Mallon uitgenodigd om naar Nederland te komen voor een conferentie op 24 en 25 maart 2020. De organisatie is in handen van het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda en een aantal landelijke partners (Centrum voor Parochiespiritualiteit, Alpha Nederland, R.-K. Alpha Nederland en Xpand).

MissionaireParochie-2_0

Project

Missionaire parochie: Als God renoveert

Het project ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ wil parochievernieuwing realiseren volgens de aanpak van father James Mallon uit Canada. Deze aanpak wordt beschreven in het zijn boek ‘Divine Renovation’. Bisschop Liesen heeft father J. Mallon uitgenodigd om naar Nederland te komen voor een conferentie op 24 en 25 maart 2020. De organisatie is in handen van het Sint Franciscuscentrum van het Bisdom Breda en een aantal landelijke partners (Centrum voor Parochiespiritualiteit, Alpha Nederland, R.-K. Alpha Nederland en Xpand).

MissionaireParochie-2_0

Als God renoveert

Aanpak
Parochies uit het Nederlands taalgebied (Nederland en Vlaanderen) worden uitgenodigd om aan deze tweedaagse conferentie deel te nemen.

Gasten uit de andere kerken zijn welkom. Vanuit het veld zowel in het bisdom Breda als in de andere bisdommen is er een grote aandacht en een hoog gevoelde urgentie voor parochievernieuwing.

Dit is mede het gevolg van de vertalingen van boeken van zowel Rebuilt als Divine Renovation in het Nederlands.

Het voortraject bestaat uit een tweetal startbijeenkomsten, leesgroepen onder deskundige begeleiding, bijeenkomsten bisschopshuis voor pastorale beroepskrachten, studie/verdiepingsdagen, lezingenreeksen, ondersteuning aan parochies bij het lezen van het boek en PR activiteiten voor de methode en de conferentie.

Het natraject bestaat naast Studiedagen en Workshops vooral uit begeleiding van pastorale teams in de parochies en Ondersteuning bij het starten van Alpha-cursussen in de parochies en ondersteuning bij het starten van Alpha-Youth cursussen.

Parochievernieuwing

Op landelijk niveau betekent dit: iedereen die naar vernieuwing van de parochie verlangt te informeren, te enthousiasmeren en te stimuleren om in de eigen parochie concreet aan de slag te gaan. Op diocesaan niveau betekent dit: het in gang zetten van het proces van parochievernieuwing, met name door de ondersteuning van pastorale beroepskrachten en vrijwilligers. De belangrijkste instrumenten hiervoor zijn de grote conferentie voor het Nederlands taalgebied op 24 en 25 maart 2020, vormingsactiviteiten, zoals leesbijeenkomsten, cursussen en trainingen en deskundige begeleiding van pastorale teams in het proces van parochievernieuwing.

Chrismaviering-Rijsbergen-2017-64_JohanWouters
bisdombreda
images
11