Search
Close this search box.

In het kort

Wat

Katholieke Jongerendag 2023 met thema ‘Welkom thuis’

Waar

Veenendaal

Doel

Samen met katholieke jongeren uit het hele land het geloof vieren

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Project

Katholieke Jongerendag 2023

De afgelopen jaren is er onder een groep jongeren steeds meer enthousiasme ontstaan om met leeftijdsgenoten een evangeliserende en vreugdevolle manier van geloven te delen. Dit begon binnen de organisatie van tienerkampen vanuit de Katholieke Charismatische Vernieuwing, en bereidde zich uit naar grotere ideeën om meer verbondenheid tussen Katholieke organisaties onderling te creëren. Er ontstond een team bestaand uit jongerenvertegenwoordigers van de KCV en een aantal jongeren van andere organisaties, welke samen bereid waren om de schouders er onder te zetten om deze ideeën werkelijkheid te maken.

KJD1

Project

Samen met katholieke jongeren uit het hele land het geloof vieren

De afgelopen jaren is er onder een groep jongeren steeds meer enthousiasme ontstaan om met leeftijdsgenoten een evangeliserende en vreugdevolle manier van geloven te delen. Dit begon binnen de organisatie van tienerkampen vanuit de Katholieke Charismatische Vernieuwing, en bereidde zich uit naar grotere ideeën om meer verbondenheid tussen Katholieke organisaties onderling te creëren. Deze wens werd in een eerder gesprek in september tussen jongeren van de KCV en de Paul de Gruyterstichting al eens benoemd. Gelijktijdig ontstond eenzelfde wens vanuit Jong Katholiek.
Hier uit ontstond een team bestaand uit jongerenvertegenwoordigers van de KCV en een aantal jongeren van andere organisaties, welke samen bereid waren om de schouders er onder te zetten om deze ideeën werkelijkheid te maken.

KJD1

Groot enthousiasme

De KJD was in de week voor de start uitverkocht. Er waren ongeveer 600 personen waarvan ruim 100 vrijwilligers (meest ook jongeren). Vanaf de start van de dag was er veel enthousiasme bij de alle jongeren en dat werd ook zichtbaar in de evaluatie waarin 97 % van de reacties de KJD met goed tot zeer goed waardeerden. De KJD werd door jongeren zelf georganiseerd en 95 % van de bezoekers was onder de 35 jaar. De dag had een stevige inhoud met als sprekers op het hoofdpodium Bernadette Lang en Paul Graas. De zang en het gebed met de speciale KJD band werd hoog gewaardeerd evenals de Eucharistieviering. Daarnaast waren ontmoeting, workshops, een concert, de infomarkt en de warme maaltijd belangrijke ingrediënten. 

De avond van barmhartigheid was een hoogtepunt en ook jongeren voor wie dit nieuw was gaven aan dat dit bijzonder voor hen was.

Op de dag waren jongeren uit alle bisdommen (waarvan sommigen speciale bussen hadden geregeld), van de meeste nieuwe bewegingen en een heel aantal congregaties aanwezig en de veelkleurigheid van de rk kerk in Nederland was zichtbaar. Vijf bisschoppen en tal van priesters waren ook aanwezig en Mgr. Mutsaerts sprak zijn waardering uit naar de jongeren die de dag georganiseerd hadden. De vraag of de KJD moet door gaan was een open deur die door alle betrokkenen en vooral door de jongeren positief werd beantwoord met een stevig applaus.

Financiële steun

De organisatie kon vanwege het Rooms-Katholieke karakter van deze dag, een beroep doen op een donatie van de Mr. Paul de Gruyter Stichting. De organisatie zegt hierover: ‘we zijn zeer dankbaar voor de bijdrage die van de Mr. Paul de Gruyter Stichting mochten ontvangen. Mede dankzij hun steun was het mogelijk deze dag te organiseren.’

KJD
KJD23-Affiche3
KJD-3-1024x576
KJD-1

Thuisvoelen in de kerk

Hoe kunnen jongeren zich meer thuis voelen in de Kerk? De Kerk verandert, maar de kern blijft hetzelfde, aldus Lang. “Wij zijn de Kerk. God weet onze plek, als we twijfelen waar we staan of waar we heen moeten: vraag het Hem! Een diepe emotionele relatie met God is belangrijk. Hoe dieper de relatie, hoe meer je met Hem wilt omgaan. De Kerk moet om Jezus draaien.”
Vervolgens bespraken de mensen in de zaal in kleine groepjes wat voor hen thuis is. 

Daarna werden wat antwoorden uit de zaal gedeeld, zoals: “Als ik in de tegenwoordigheid van God leef, ben ik echt overal thuis. Ook met de vreemdeling op straat, dan is iedereen mijn broer of zus.”

Met dank aan Katholiekleven.nl voor het beschikbaar stellen van de foto’s.