Search
Close this search box.

In het kort

Wat

Cultuur Meierij
Tussen werelden; Chagall hedendaagse kunst

Waar

Museum Krona te Uden

Doel

Discussie over kunst en religie aanzwengelen in die zin dat religie en kunst een wezenlijke, verbindende rol kunnen spelen

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Project

Chagall, hedendaagse kunst

Religie speelt op dit moment wereldwijd een zeer belangrijke rol. In de exposities en projecten over beeldende kunst is dat niet terug te zien. Met het project ‘Tussen Werelden, Chagall en de hedendaagse kunst’ wil het Museum Krona te Uden de discussie over kunst en religie aanzwengelen en aangeven dat religie en kunst een wezenlijke, verbindende rol kunnen spelen.

chagall

Project

Chagall, hedendaagse kunst

Religie speelt op dit moment wereldwijd een zeer belangrijke rol. In de exposities en projecten over beeldende kunst is dat niet terug te zien. Met het project ‘Tussen Werelden, Chagall en de hedendaagse kunst’ wil het Museum Krona te Uden de discussie over kunst en religie aanzwengelen en aangeven dat religie en kunst een wezenlijke, verbindende rol kunnen spelen.

chagall

Tussen werelden; Chagall, hedendaagse kunst

Verbindend karakter
In het werk van Marc Chagall worden werelden verbonden. Oost en West, Jodendom en Christendom, Volks- en Moderne kunst ontmoeten elkaar. De diversiteit aan werelden die Chagall bespeelde, maakte hem uniek, beroemd en bemind. Nu, ruim een eeuw later, is dat liefdevolle, verbindende karakter van Chagall misschien wel diens grootste kwaliteit. Waar Chagall werelden verenigde, worden momenteel grenzen opgeworpen. Tussen culturen, tussen religies. Chagall’s kunst, en zijn religieuze werk in het bijzonder, lijkt actueler dan ooit. 

Hedendaagse kunst en religie hebben een moeizame verhouding. De liberale, westerse kunstwereld heeft weinig op met religie en geloof. Kunstenaars hebben echter vaak wel een open houding. Zij laten zich inspireren door religieuze kunst en tradities.

Samenwerking
Het museum plaatst het werk van Marc Chagall in een nieuw licht door het te combineren en te confronteren met hedendaagse kunst, gemaakt door kunstenaars die met hun video’s, installaties en schilderijen met één been midden in de hedendaagse kunst staan en met het andere in de geloofsgemeenschap waarvan zij deel uitmaken of uitmaakten.

Net als Chagall honderd jaar geleden opereren zij in het spanningsveld tussen geloof en ongeloof, tussen liberaal en orthodox, tussen internationaal en lokaal, tussen eigentijds en traditie. 

‘Dankzij de donatie van de Mr. Paul de Gruyterstichting is de realisatie
weer een stap dichterbij’

Het project wordt mede georganiseerd door Ronit Eden en Joël Cahen, voormalig directeur van het Joods Historisch Museum Amsterdam. Bruiklenen van Chagall zijn afkomstig uit het JHM, Stedelijk Museum Amsterdam, het Museum voor Moderne Kunst in Tel Aviv en particuliere collecties.