In het kort

Wat

In coronatijd thuis bidden en de Heilige Mis meevieren

Waar

Online via website of livestream

Doel

Gelovigen op alternatieve wijze gelegenheid bieden de eucharistie te vieren

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Project

In coronatijd thuis bidden en H. Mis meevieren

Bij de uitbraak van de Corona pandemie zijn ook alle erediensten in de R.-K. kerken stopgezet. Hierdoor ontstonden verschillende alternatieven om zodoende gelovigen toch nog een kerkgevoel te kunnen geven en hen te kunnen bereiken. Diverse parochies hebben bijvoorbeeld een livestream verbinding tot stand gebracht om de vieringen live via de computer uit te zenden.

Alhoewel een livestream een bezoek aan de Heilige Mis niet kan vervangen, bleek het in tijden van de aanhoudende beperkingen, een goede vorm te zijn de parochianen de eucharistie thuis te laten meevieren.

kerk-livestream

Project

In coronatijd thuis bidden en de Heilige Mis meevieren

Bij de uitbraak van de Corona pandemie zijn ook alle erediensten in de R.-K. kerken stopgezet. Hierdoor ontstonden verschillende alternatieven om zodoende gelovigen toch nog een kerkgevoel te kunnen geven en hen te kunnen bereiken. Diverse parochies hebben bijvoorbeeld een livestream verbinding tot stand gebracht om de vieringen live via de computer uit te zenden.

Alhoewel een livestream een bezoek aan de Heilige Mis niet kan vervangen, bleek het in tijden van de aanhoudende beperkingen, een goede vorm te zijn de parochianen de eucharistie thuis te laten meevieren.

kerk-livestream

Onlinemis.nl

Een mooi voorbeeld van een alternatieve wijze van de eucharistie, is het initiatief onlinemis.nl. De organisatie zegt hierover: ‘We moesten snel handelen om een alternatief te vinden en daar de juiste materialen voor te hebben. Dit hebben we gevonden in de applicatie Zoom. Iedereen kan eenvoudig inloggen en actief meedoen met de liturgie of andere bijeenkomsten. 

Voordeel is dat de bezoekers elkaar zien en horen, de lezingen, muziek, gebeden, en dergelijke uit verschillende huiskamers kan laten komen en ook mensen in aparte deelgroepen kunt plaatsen. De toegang is bewust zo eenvoudig mogelijk gemaakt. De afgelopen weken heeft het geresulteerd in niet alleen een zondagse H. Mis maar ook wekelijks onderricht, een kinderavond en een gebedsgroep.’

Financiële steun

De organisatie kwam in contact met de Mr. Paul de Gruyter Stichting, die goed heeft meegedacht in de mogelijkheden. Tevens heeft de stichting een donatie verstrekt zodat de techniek goed kon worden ingeregeld. De organisatie is de stichting hiervoor zeer dankbaar, temeer daar de pandemie nu al ruim een jaar duurt.

kerkinternet
kerk-livestream
1024x576a
pasen

Vier Pasen!

Een ander mooi initiatief van de gezamenlijke bisdommen is ‘Vier Pasen!’. Daarbij nodigt de Rooms-Katholieke Kerk iedereen uit om de Veertigdagentijd bewust te beleven in de voorbereiding op Pasen, ook al is in 2021 nog steeds alles anders door Covid-19. Aangezien parochianen maar in zeer beperkte aantallen naar de kerk mochten, werd de mogelijkheid geboden om thuis, via livestream of via de televisie mee te vieren.

De Mr. Paul de Gruyterstichting is mede-financierder van dit initiatief waarbij de bisschoppen afzonderlijk gedurende de Veertigdagentijd uitleg gaven over Pasen.